Obsessió reguladora: demanar permís per a fer festes infantils als parcs?

Les pràctiques feministes entorn l’ús de l’espai urbà passen per l’apropiació corresponsable d’aquest. Els carrers, les places, els equipaments, són de totes i tots, petites i grans, nascudes arreu, amb les nostres diferents formes de viure l’espai comú. I perquè són de totes (i no de l’administració), ens els hem de fer propis, tant per al seu ús compartit, com per a la seva cura. No ens els poden expropiar. Vegeu el manifest de la FAVB:

PER LA LLIURE CELEBRACIÓ DE LES FESTES INFANTILS ALS PARCS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

pot permetre llogar per a tal fi un local privat (ni públic). De fet, celebrar
aquestes festes a l’aire lliure és d’allò més natural, especialment en un país
mediterrani com el nostre.
Darrerament, hem observat com en diverses ocasions la Guàrdia Urbana ha
tirat un gerro d’aigua freda a l’alegria d’aquestes celebracions quan ha exigit el
pertinent permís als pares i mares que les han organitzat, arribant, fins i tot, a
impedir que es portin a terme sota l’amenaça de la imposició d’una multa per
no haver demanat el citat permís.
Des de la FAVB ens sembla excessiu que s’obligui a obtenir un permís per a
organitzar aquest tipus d’esdeveniments. En primer lloc, perquè el marc d’un
parc és idoni per a que la canalla pugui fer gresca i, per tant, pensem que la
celebració de festes infantils no altera la funcionalitat pròpia d’una zona verda,
ans al contrari, li dona sentit i és una excel·lent concreció del servei que ha de
donar a la ciutat. En tot cas, creiem que només té sentit que es sol·licitin
permisos en aquells casos extraordinaris que puguin alterar la normal funció del
parc i quan això impliqui una limitació dels drets dels usuaris, però està clar que
aquest no és el cas al que ara fem referència.
En segon lloc, donat que tota la vida s’han fet festes a l’aire lliure d’una manera
natural i espontània, moltes famílies no són conscients de l’existència d’una
normativa municipal que obliga a demanar un permís. És llavors quan, el que
és una activitat legítima, passa a ser considerada per l’autoritat com una
infracció. La intervenció de la Guàrdia Urbana, al·legant que la ignorància no
eximeix, pot crear un considerable disgust que esguerra la il·lusió de grans i
petits. I si bé l’obtenció del permís municipal és gratuïta, les multes s’han de
pagar.
En tercer lloc, per obtenir el permís, a banda de demanar-ho amb tres
setmanes d’antelació, t’has de comprometre a observar un seguit de requisits
elementals com el de no entrar en cotxe a la zona verda, no fer foc, no
malmetre la massa vegetal o ornamental, no embrutar l’espai, etc. En el ben
entès que aquestes condicions no són exclusives per als qui munten festes
infantils sinó que, com és lògic, les ha de complir qualsevol usuari de la zona
verda, no té cap sentit vincular-les a aquesta activitat concreta. Extrapolant,
podríem arribar a l’absurd d’exigir un permís a tothom per entrar en un parc,
al·legant que potencialment hom pot ser incívic. Entenem que es multi a qui fa
malbé el bé públic, però no té sentit que es multi a qui no demani aquest
permís.
I finalment, ens preocupa la tendència a voler regularitzar-ho tot. És la
concepció que allò públic no és de tothom, sinó que és propietat de
l’administració. Les associacions de veïns hem invertit moltes lluites per
aconseguir zones verdes i creiem que són uns espais de socialització, per
compartir lleure i relacions. Per sort, la immensa majoria de gent respecta i té
cura d’aquest entorn verd i mostra una gran maduresa en fer-lo seu.
Per tot això, DEMANEM QUE ES RETIRI LA NORMATIVA MUNICIPAL QUE
OBLIGA A DEMANAR PERMISOS PER FER FESTES INFANTILS EN ELS
PARCS, ZONES VERDES I PLATGES DE LA CIUTAT.
Deixeu tranquil·les les criatures i els seus pares i mares!
Barcelona, 26 de juny de 2013

Les celebracions de festes infantils d’aniversari en les zones verdes de la ciutat és una pràctica cada cop més estesa, donat que gran part de la població no es pot permetre llogar per a tal fi un local privat (ni públic). De fet, celebrar aquestes festes a l’aire lliure és d’allò més natural, especialment en un país mediterrani com el nostre.

Darrerament, hem observat com en diverses ocasions la Guàrdia Urbana ha tirat un gerro d’aigua freda a l’alegria d’aquestes celebracions quan ha exigit el pertinent permís als pares i mares que les han organitzat, arribant, fins i tot, a impedir que es portin a terme sota l’amenaça de la imposició d’una multa per no haver demanat el citat permís.

Des de la FAVB ens sembla excessiu que s’obligui a obtenir un permís per a organitzar aquest tipus d’esdeveniments. En primer lloc, perquè el marc d’un parc és idoni per a que la canalla pugui fer gresca i, per tant, pensem que la celebració de festes infantils no altera la funcionalitat pròpia d’una zona verda, ans al contrari, li dona sentit i és una excel·lent concreció del servei que ha de donar a la ciutat. En tot cas, creiem que només té sentit que es sol·licitin permisos en aquells casos extraordinaris que puguin alterar la normal funció del parc i quan això impliqui una limitació dels drets dels usuaris, però està clar que aquest no és el cas al que ara fem referència.

En segon lloc, donat que tota la vida s’han fet festes a l’aire lliure d’una manera natural i espontània, moltes famílies no són conscients de l’existència d’una normativa municipal que obliga a demanar un permís. És llavors quan, el que és una activitat legítima, passa a ser considerada per l’autoritat com una infracció. La intervenció de la Guàrdia Urbana, al·legant que la ignorància no eximeix, pot crear un considerable disgust que esguerra la il·lusió de grans i petits. I si bé l’obtenció del permís municipal és gratuïta, les multes s’han de pagar.

En tercer lloc, per obtenir el permís, a banda de demanar-ho amb tres setmanes d’antelació, t’has de comprometre a observar un seguit de requisits elementals com el de no entrar en cotxe a la zona verda, no fer foc, no malmetre la massa vegetal o ornamental, no embrutar l’espai, etc. En el ben entès que aquestes condicions no són exclusives per als qui munten festes infantils sinó que, com és lògic, les ha de complir qualsevol usuari de la zona verda, no té cap sentit vincular-les a aquesta activitat concreta. Extrapolant, podríem arribar a l’absurd d’exigir un permís a tothom per entrar en un parc, al·legant que potencialment hom pot ser incívic. Entenem que es multi a qui fa malbé el bé públic, però no té sentit que es multi a qui no demani aquest permís.

I finalment, ens preocupa la tendència a voler regularitzar-ho tot. És la concepció que allò públic no és de tothom, sinó que és propietat de l’administració. Les associacions de veïns hem invertit moltes lluites per aconseguir zones verdes i creiem que són uns espais de socialització, per compartir lleure i relacions. Per sort, la immensa majoria de gent respecta i té cura d’aquest entorn verd i mostra una gran maduresa en fer-lo seu.

Per tot això, DEMANEM QUE ES RETIRI LA NORMATIVA MUNICIPAL QUE OBLIGA A DEMANAR PERMISOS PER FER FESTES INFANTILS EN ELS PARCS, ZONES VERDES I PLATGES DE LA CIUTAT.

Deixeu tranquil·les les criatures i els seus pares i mares!

Barcelona, 26 de juny de 2013

FAVB

Log in with your credentials

Forgot your details?