Taller d’Autodefensa Feminista (per adultes)

Què és l’Autodefensa Feminista?

L’Autodefensa Feminista és una eina per dones, lesbianes i trans que busca l’ apoderament del propi cos i les pròpies accions; la capacitat de respondre una mateixa a qualsevol tipus d’agressió a la pròpia integritat física i/o psíquica.

A nivell més ampli, contribueix a la sensibilització i actuació front a les violències (esctructral, simbòlica, física,..) generades pel pariarcat.

L’Autodefensa existeix perquè existeix l’agressió. És un mitjà i no una fi. Implica pensament i acció. A diferència de l’anomenada «defensa personal femenina», l’Autodefensa Feminista implica organització i lluita contra la violència masclista, genera relacions no competitives i de sororitat, té en compte les tècniques psicològiques i no només les físiques, inclou la prevenció, supera la perspectiva individual de la Defensa Personal per convertir-la en col.lectiva (referents, xarxes suport, solidaritat i sororitat), no és exclusivament per identitats «femenines» i, sobre tot, no està pensada per homes amb la perspectiva víctima-agressor (com la denominada Defensa Personal).

A través del taller es generen espais de reflexió i es plantegen recursos individuals i col·lectius. Es treballaran tècniques físiques molt senzilles i estratègies psicològiques, així com l’anàlisi de l’entramat que perpetua les relacions desiguals entre dones i homes el qual permet, legitima i autoritza als homes a fer ús de la violència.

Aquest taller es basa i sustenta en la ferma convicció que el canvi és necessari i possible a través de l’apoderament de les nostres vides, unes vides que mereixen ser viscudes amb plenitut i dignitat, i és de justícia social caminar en aquesta direcció. La violència envers les dones en tots els seus nivells (des de la més subtil i quotidiana fins la més brutal que assassina, mutila i tortura ) és fruit d’una construcció que no és eterna, ja que es poden atacar els seus fonaments. Evidentment caldran tota una
sèrie de mesures socials i polítiques i de tot tipus que impliquin acabar amb l’opressió patriarcal, que és històrica, i no pot recaure tot el pes del canvi en les dones. Però el fet de creure en nosaltres mateixes i en les nostres potencialitats (possibilitat que se’ns nega només nèixer), implica una força molt gran que, unida solidàriament a la de les altres dones, pot comportar canvis seriosos.

Objectius:

– Contribuïr a reduïr la violència de gènere fent ús de la prevenció de la mateixa.
– Augmentar l’autoestima i la solidaritat col.lectiva.
– Millorar la confiança i seguretat en una mateixa, desmitificant vells estereotips sobre la debilitat i vulnerabilitat de les dones.
– Sensibilitzar per trencar l’aïllament i la culpabilització.
– Prendre consciència de les capacitats personals. Empoderament.
– Dotar de recursos i eines per identificar i prevenir les agressions i evitar situacions de perill.
– Adoptar nous costums físics, emocionals i intel.lectuals que augmentin la capacitat d’evitar danys.
– Aprendre tècniques senzilles per defensar-se de de les agressions sexistes quotidianes, tant les anomenades de “baixa intensitat” com la violència més salvatge.
– Trencar amb els mites socials: dotar de recursos per prevenir les agressions.
– Conèixer totes les armes de què disposem per defensar-nos: Mirada, veu, postura, trucs, punts dèbils
de l’agressor,etc.
– Evitar situacions de perill.

Continguts

Aprendrem a respectar els nostres límits, a empoderar-nos, a saber dir NO a allò que no desitgem amb la veu, l’actitud, la mirada i també, quan la situació ho requereixi, mitjançant l’ús de tècniques físiques. No negarem l’ existència d’aquests casos i ens prepararem per afrontar-los.

El curs buscarà treballar els següents continguts a partir d’exercicis:

  • Mantenir un estat d’alerta saludable, sense entrar en paranoia.
  • Potenciar tot el nostre camp visual, intuïció i reacció.
  • Postura còmoda, la nostra guàrdia. Col.locació del cos de cara a mantenir l’equilibri i la distància desitjada
  • Moviment útil i efectiu del cos en qualsevol direcció
  • Consciència de l’espai. Maneres de dirigir-se cap a l’espai segur.
  • Utilització pràctica de la veu i comunicació no verbal
  • Cops útils (mans, colzes, cames, genolls), seqüències de cops, bloquejos
  • Tècniques per sortir d’ agressións en les quals ens trobem immobilitzades.
  • Tècniques per aprendre a caure i aixecar-nos minimitzant riscs
  • Tècniques al sòl (enfocades a defensar-nos d’agressions de caire sexual)

Metodologia

La metodologia del curs és dinàmica i vivencial. La pràctica ens portarà a la teoria. Els continguts es treballen inicialment en un espai pràctic a partir del qual s’obre un debat que permet la construcció de coneixement col·lectiu. Cada grup aporta particularitats i necessitats concretes que afecten positivament en el desenvolupament del taller que fa que cada experiència siga única. Es treballa en grup i en parella aportant dinàmiques, eines i jocs de rol aplicables a l’acció quotidiana. També moltes tècniques, senzilles i molt efectives.

És un procès que avança al ritme que marca el grup. Generalment, quan més temps, més físiques són les tècniques.

Valors

Apoderament, igualtat, sororitat, soidaritat, oritzontalitat, aprenentatge compartit, potenciació de les pròpies capacitats.

Professora i coordinadora del taller

Mireia Muñoz Miquel, professora d’Autodefensa per dones, Educadora Social i especialista en arts marcials i esports de contacte. Ha guanyat gran quantitat de medalles a campionats de Catalunya i Espanya en diferents modalitats de kung fu i kick boxing. Amb àmplia experiència impartint cursos/tallers d’ Autodefensa per dones a diferents països, entre ells Guatemala, Mèxic, El Salvador , Honduras… Actualment és professora d’autodefensa per dones a diferents centres cívics i ateneus  de Barcelona, treball que combina amb l’activisme feminista.

Log in with your credentials

Forgot your details?