Projecte Fragen, textos clau del moviment feminista

El projecte FRAGEN (FRAmes on GENder), en el qual participa el Centre de Documentació de Ca la Dona, recull en una base de dades textos clau per al desenvolupament del moviment feminista durant la segona meitat del segle XX als 27 països de la Unió Europea, juntament amb Croàcia i Turquia, amb l’objectiu de facilitar els estudis comparatius sobre la història del pensament feminista.

Centres de documentació feministes, biblioteques, departaments d’estudis de gènere i investigadores acadèmiques han seleccionat textos clau del moviment feminista als seus respectius països durant els anys 1970 i 1980. Els documents seleccionats –llibres, revistes, fulletons, cartells- s’han digitalitzat i codificat per integrar-los en una base de dades, on es poden trobar els textos en versió original complerta, junt amb una fitxa explicativa en anglès. Actualment la base de dades, que esperem es pugui ampliar en un futur, inclou deu textos per cadascun dels països participants.

Per al Centre de Documentació de Ca la Dona, la participació en el projecte FRAGEN ha estat una oportunitat per donar a conèixer uns textos que durant molt de temps han estat de difícil accés i s’han conservat en arxius privats, alguns dels quals han estat donats en els darrers anys al nostre centre.

Per al procés de selecció hem comptat amb la col·laboració d’expertes compromeses amb el moviment feminista durant llargs anys i bones coneixedores, per tant, d’aquests textos en part oblidats o actualment desconeguts. Atès que la selecció havia d’abastar tot el regne d’Espanya, hem intentat que la selecció tingués en compte el desenvolupament del moviment feminista a les diferents zones de l’Estat i textos escrits en les diferents llengües: català, euskera, gallec, bable I castellà. Malauradament, finalment només hem pogut comptar amb la participació d’expertes de Madrid, el País Basc, Andalusia i Catalunya; dones d’altres  Comunitats Autònomes –en particular del País Valencià, Galícia i Astúries- inicialment interessades en col·laborar en el projecte, no hi han pogut participar per problemes de calendari.

Com a primer pas per a facilitar el procés de selecció varem elaborar una llista de referència inicial basada en els materials disponibles al nostre Centre de documentació i varem convidar les expertes d’altres Comunitats a afegir-hi les seves pròpies opcions.

La selecció final ha estat difícil per la impossibilitat d’abastar amb només deu textos tota la diversitat de corrents i influències. Esperem que el projecte tingui continuïtat i ens permeti incorporar a la base de dades altres textos significatius que ara no hem pogut incloure.

Tot i així, creiem que la selecció ofereix una mostra representativa dels textos fundacionals del moviment feminista al regne d’Espanya, escrits i publicats (alguns només com a pamflets o en còpies ciclostilades) durant el darrer període de la dictadura franquista, i durant la transició i els primers anys de govern democràtic, concretament des del 1967 fins el 1988. El moviment feminista va ser un motor de canvi durant aquells anys i els textos seleccionats són una prova de la seva vitalitat i la seva força.

FRAGEN, coordinat per Aletta, l’lnstitut d’Història de les Dones amb seu a Amsterdam (Països Baixos). forma part del projecte europeu de recerca QUING (Quality in Gender + Equality Politics; FP6 Integrated project 2006-2011).

Log in with your credentials

Forgot your details?