Documents

novembre 2008: bases per a l’acord amb les institucions (bases). Comparativa dels dos documents presentats. Ull: no és un document de cessió, sinó un document de compromís entre l’Ajuntament de Barcelona, el Districte de Ciutat Vella, la Generalitat de Catalunya (Institut Català de les Dones) i la Diputació de Barcelona (Polítiques d’Igualtat) amb Ca la Dona.

2008: Segueix les excavacions arqueològiques de Ripoll 25 des de la web de la UB: Web excavació http://www.ub.edu/prehist/activi/excavacions/F_excavaNOU.html i a la pàgina principal del Departament la noticia la excavació http://www.ub.edu/prehist

2007: Dossier de treball de Ca la Dona: el projecte de Ripoll 25. (novembre 2007) Plànols, pressupost, memòria, convenis, cronograma, els grups de la casa, recull de premsa…. Disponible una mica més avall, apartat Documentació projecte.

2006: signem el preacord amb l’Ajuntament, abril 2006! (document de 6 planes, format pdf).

Per a seguir el procés i els debats: tots els pdfs de les butlletines de casp a ripoll. Última: desembre 2008

Dossier de treball Ca la Dona. El projecte de Ripoll 25, novembre 2007


portada dossier de treball El projecte Ripoll 25 - Ca la Dona Índex Dossier. Documents pdf.
0_portada
1_introducció
2_preacord cessió
3_resum arqueologia
3b_conveni BIG
4_resum arquitectura
4b_conveni UPC
4c_avantprojecte
5_pressupost
6_cronograma
7_resum memòria Ca la Dona
8_els grups de Ca la Dona
9_recull de premsa

Documents sonors: Arxius d’àudio de la Festa per la nova casa de Ca la Dona. Dissabte 10 de juny de 2006. Format dels arxius .wav A veure si reconeixeu les veus…Són tots molt curs.

Arxiu 1Arxiu 2Arxiu 3Arxiu 4Arxiu 5Arxiu 6Arxiu 7Arxiu 8Arxiu 9Arxiu 10Arxiu 11Arxiu 12Arxiu 13Arxiu 14 …i les primeres (i espontànies) impressions un cop vam entrar a la casa!:  Arxiu 15

Log in with your credentials

Forgot your details?