Memòries i informacions sobre Cld

Aquí anem compartint informacions sobre el projecte de Ca la Dona que, de fet, a vegades han estat publicades en altres llocs de la web.  Les recollim aquí per a facilitar-ne la recerca i consulta.

|| estatuts de Ca la Dona, recentment adaptats a la nova llei d’associacions

|| Memòria d’activitat 2011. 2012. I pel 2013: memòria general, recull d’activitats dels grups, de Cld, Campanyes i breus. 2014: memòria general, recull d’activitats dels grups, de Cld, Campanyes i breus. 2015: memòria general, recull d’activitats dels grups, de Cld, campanyes i breus.

|| Diapositives de presentació de Ca la Dona a les jornades per una vida vivible. Sobre xarxes, relació i llibertat.

Log in with your credentials

Forgot your details?