núm.73 – 16 || qui som i què fem | Dones en l’església

16 ||  qui som i què fem

| DONES EN L’ESGLÉSIA

És un goig presentar-vos el COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA, explicar quins són els nostres objectius i, alhora, la tasca que desenvolupem.

-

-

Hi ha persones que els costa acceptar-nos perquè ens identifiquen amb la jerarquia dirigent del Vaticà, quan realment som un grup més dins la gran diversitat existent a l’Església catòlica.

Som persones sensibilitzades per la situació de la dona en el si de l’Església, en la qual descobrim una manca de coherència amb el missatge evangèlic. Aquesta situació ens empeny a treballar amb plena llibertat i és aquí on volem remarcar la preposició en que porta el nostre nom: estar dins l’Església però no ser-ne depenent. Posició que ens dóna la independència de pensament necessària per poder decidir i veure quina ha de ser la nostra acció.

Qualsevol institució es nodreix de l’aportació de les persones i quan se’n margina una part, en aquest cas les dones, el resultat estarà mancat de realitat. Conscients de la importància que hauria de tenir per a la comunitat eclesial l’aportació femenina, dediquem els nostres esforços a presentar i denunciar la marginació de les dones en les decisions i el desenvolupament de l’Església, actitud que condemna a la meitat de la població al silenci.

Aquest pensament va dur unes dones a iniciar el nostre col·lectiu ara fa vint-i-cinc anys. Durant tot aquest temps les accions, treballs, etc. han estat incomptables; hem de reconèixer que la nostra tasca és dura, ja que topem amb un estament que sembla no tan sols inamovible, sinó que camina en direcció contrària.

Un altre aspecte que ens posa pals a les rodes és que dins el conjunt de l’Església, i com a component de la diversitat esmentada, hi ha grups ultraconservadors que reivindiquen una doctrina basada en una església reaccionària que, segons el nostre punt de vista, no té res a veure amb el missatge alliberador del cristianisme.

L’existència del col·lectiu la basem en l’Evangeli de Joan, cap. 20.18, on diu: “Maria Magdalena va anar a trobar els deixebles i els anunciava: He vist el Senyor”. Aquest encàrrec que Jesús fa a Maria de Magdala, de portar el missatge als deixebles que estaven tancats per por a represàlies, nosaltres intentem assumir-lo i és això el que ens faculta per reclamar la paritat en l’Església. No és només en aquest capítol que ens adonem de la importància que tenien les dones; en tot el contingut del Nou Testament no s’hi pot trobar  marginació per raó de sexe, ans al contrari.

Com a dones cristianes, sentim la necessitat que s’escolti la nostra veu en la pràctica de la religió, no tant per pretendre posseir absolutament la veritat, sinó perquè del diàleg entre uns i altres es faci més entenedor el manament de Jesús: “Estimar tothom com a nosaltres mateixes”.

Per això ens cal, sempre, formació. Des de l’inici, l’objectiu preferent del col·lectiu ha estat el coneixement de la teologia, especialment la feminista. Va néixer en els anys 60 del s.XX com un aspecte més del moviment feminista. Té l’hermenèutica del gènere, del tot imprescindible per la marginació de l’Església catòlica, i altres religions, cap a la dona, que la considera una menor d’edat.

-

-

“La teologia feminista és una teologia crítica. La investigació, sigui del tipus que sigui, neix sempre arran d’una experiència de contradicció.” Teresa Forcades

“L’anàlisi teològica feminista posa de manifest que el llenguatge exclusiu, literal i patriarcal sobre Déu té un doble efecte negatiu. I afecta tant als éssers humans com al manifest diví.” Elisabeth A. Johnson

“DÉU ÉS MÉS MARE que pare. Però l’Església s’ha anat inculturitzant en un món masclista. No hi ha raons ni bíbliques ni teològiques que impedeixin l’ordenació de les dones.” Bisbe Pere Casaldàliga

Amb tot aquest bagatge és fàcil imaginar la tasca difícil, i a la vegada necessària i engrescadora, que podem i hem de fer les dones a l’Església i que ens porta a demanar a la jerarquia eclesiàstica que

  • l’actitud negativa vers les dones canviï urgentment i les comenci a considerar persones amb drets i deures;
  • el llenguatge sigui inclusiu, tant en la pregària i celebracions com en la interpretació de les Escriptures;
  • una nova estructura eclesiàstica s’adapti a la mentalitat del segle XXI;
  • s’obri un nou espai de llibertat on la persona, sobretot la que es troba en una situació de gran problemàtica personal o col·lectiva, sigui acollida i acceptada.
-

-

Ministeri presbiteral per a les dones. És un dels aspectes més prohibits per a la jerarquia, però nosaltres donem suport absolut a totes i cadascuna de les que se sentin atretes per aquest Ministeri.

És esperançador veure que arreu s’estan aixecant moviments de base que consideren molt important escampar el seu discurs perquè arribi a totes les persones cristianes de bona voluntat i així poder crear xarxa. Són les bases ben estructurades les que fan caure les piràmides més grans. La de l’Església catòlica no té cap garantia de mantenir-se.

Un altre tema del qual voldríem fer una petita pinzellada és el de la laïcitat. El CDE no l’ha discutit prou per poder donar una opinió representativa del col·lectiu, però el que una majoria tenim clar és que els governs han de ser laics i que s’ha de respectar que cada ciutadà pugui practicar la religió que en consciència cregui oportuna, sempre i quan la pràctica de les religions no col·lideixi amb les lleis de  l’Estat.

Referent a l’ensenyament creiem que no ha d’haver-hi assignatura de religió, però sí que s’han d’ensenyar les diferents religions, així com també què és l’ateisme i l’agnosticisme, cosa indispensable perquè les noves generacions  puguin entendre part dels llegats artístics de la Humanitat.

“L’ESGLÉSIA és un instrument, una mediació, al servei del Reialme de Déu. Només té sentit quan està al servei de la Humanitat: lliure, feliç, agermanada, esperançada.” Bisbe Pere Casaldàliga

Caladona Publicació Feminista NÚMERO 73 | JUNY 2011

Llicència de Creative Commons

Publicació Feminista Ca la Dona. Aquesta obra està sota una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons (BY-NC-ND): No es permet un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.

Log in with your credentials

Forgot your details?