núm.75: Habitat i Feminisme. Desembre 2011

| SUMARI

03 || >> editorial| CONSELL DE REDACCIÓ

06 || >> seminari hàbitat i gènere. apunts per al debat | BETLEM CAÑIZAR BEL, Ca la Dona

12 || >> dones en espais privats i en el trànsit per els públics. quina visibilitat? quina llibertat? quina igualtat? | ROSA TELLO, Lahas

14 || >>  urbanisme, dones i vida quotidiana. seminari «l’hàbitat des de la     perspectiva de les dones»  | ADRIANA CIOCOLETTO i BLANCA GUTIÉRREZ VALDIVIA, Punt 6

18 || >>  dones i imaginaris multisituats | M. DEL SOCORRO PÉREZ RINCÓN, Lahas

20 || >> l’arquitectura que sap escoltar  | SANDRA BESTRATEN, Càtedra UNESCO de Sostenibilitat a la UPC

25 || >>  la participació de dones en processos de Producció Social de l’Hàbitat (PSH) | LOURDES GARCÍA VÁZQUEZ, Lahas

26 || >>  ciutat de mèxic, dones i vida quotidiana | AZUCENA ARANGO MIRANDA

27 || >>  Com Volem Viure: nous models per a noves necessitats | MÓNICA DÍAZ VON DER FECHT, Com Volem Viure

28 || >> Notes Bibliogràfiques | FELISA PRADAS PLOU

Portada_Revista_75Caladona Publicació Feminista NÚMERO 75 | DESEMBRE 2011 – Revista75 en pdf

AQUESTA OBRA ESTÀ SOTA UNA LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS DE RECONEIXAMENT – NOCOMERCIAL – SENSE OBRA DERIVADA (BY-NC-ND): NO ES PERMET UN ÚS COMERCIAL DE L’OBRA ORIGINAL NI LA GENERACIÓ D’OBRES DERIVADES.

88x31

CA LA DONA (en trànsit). NOVA ADREÇA (Provisional): c/ Sant Honorat, 7, 08002 – TELÈFON 934 127 161 caladona@caladona.org | www.caladona.org | horari dilluns – dimarts – dimecres – dijous 10.00 a 14.00 h – 16.00 a 20.00 h | consell de redacció Betlem Cañizar Bel, Judith Muñoz Saavedra, Luz Cassino, Mai C. Álvarez, Mercè Otero-Vidal, Vicky Moreno, Marina Domingo Martín | col·laboradora Felisa Pradas Plou | disseny gràfic Ceci Vietto | maquetació Marina Domingo Martin | correció Rosina Nogales | fotografia portada: Internet | dipòsit legal B – 22.331 / 89

Log in with your credentials

Forgot your details?