Les trobades dels darrers dimarts. Novetat!!

Estimades sòcies i amigues de Ca la Dona,

Iniciem un nou espai en el què compartir aquells debats que van sorgint ara si i després també a les assemblees, les comis de cld i a trobades diverses.

Pretenem que aquest espai serveixi per a què les sòcies i amigues de Cld ens trobem més sovint i, també, per a obrir i alimentar els debats de la comi. En definitiva, per a alimentar-nos políticament i alimentar el projecte comú que és Cld.

Tot seguit, anunciem els temes que proposem treballar. Uns dies abans de les trobades ja farem arribar documentació i més informació de cada debat.

Calendari del semestre.

Trobades: els darrers dimarts de cada mes, a les 19h.

29 de gener. Dinamitzen: Antònia i Montse. Consens, dissens, majories i minories.

26 de febrer. Dinamitzen: Carolina, Maria. Xarxes i participacions. Reprenem l’assemblea del 14 de desembre.

19 de març. Montse OV i Dolo. Dones, lesbianes i trans.

30 d’abril. Dinamitzadores per definir (t’hi ofereixes?). La relació política amb els homes(o amb les identitats que es reconeixen com a masculines encarnades en un cos sexuat masculí) (amb les identitats que quèeeee?!?)

Maig: sistematitzar per escrit els debats… editar revista?

5 de juny. Assemblea de sòcies. Retorn dels debats + balanç econòmic i de l’activitat  i propostes per al curs.

Recordeu: podeu seguir el dia a dia de les reunions i activitats al calendari que teniu a la portada, secció dreta.

Log in with your credentials

Forgot your details?