AVÍS LEGAL

El present avís legal, les condicions generals d’ús i la política de privacitat i protecció de dades de l’ASSOCIACIÓ CA LA DONA, és part del desig de donar el millor servei i màxima seguretat a les nostres usuàries.

Informació general – Titularitat del lloc web

En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que la pàgina web www.caladona.org és un domini de l’ASSOCIACIÓ CA LA DONA amb domicili social a carrer Ripoll, 25, 08002 de Barcelona, NIF G-58505280 i correu electrònic caladona@caladona.org. La pàgina web www.caladona.org té per finalitat oferir informació de les activitats i serveis de l’ASSOCIACIÓ CA LA DONA així com la promoció i foment d’una millor qualitat de vida de les dones.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les condicions generals d’ús regeixen, juntament amb la Política de privacitat, l’accés i la utilització, per part de l’Usuària, del lloc web www.caladona.org. La titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del lloc web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació entre l’ASSOCIACIÓ CA LA DONA i l’usuària. L’ASSOCIACIÓ CA LA DONA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web www.caladona.org. La presència d’aquests enllaços en el lloc web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de destí. L’Usuària s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels continguts del Lloc Web i a no emprar-los per realitzar activitats il•lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de terceres i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel•lectual, o qualssevol altres normes l’ordenament jurídic aplicable. L’ASSOCIACIÓ CA LA DONA no assumeix cap responsabilitat sobre la possible falta d’actualització d’aquest lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuària ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol contingut inclòs en aquest Lloc Web.

Propietat intel·lectual i industrial

L’ASSOCIACIÓ CA LA DONA és la propietària i/o legítima titular del lloc web i del seu contingut. Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel•lectual de l’ASSOCIACIÓ CA LA DONA o de terceres, sense que puguin entendre cedits a l’Usuària cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel•lectual sobre els mateixos. El lloc web i els seus continguts estan protegits per les lleis de Propietat intel•lectual, industrial, i de publicitat, entre d’altres. La distribució, modificació, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per l’ASSOCIACIÓ CA LA DONA, que és la titular dels drets d’explotació, queden expressament prohibits podent exercitar les accions que cregui oportunes en defensa dels seus drets. Respecte al seu contingut, es prohibeix expressament: La seva reproducció , distribució o modificació , llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès, sempre que al seu torn es compti amb l’autorització de l’ASSOCIACIÓ CA LA DONA. La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos. Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa. Sobre tots els continguts publicats lliurement per l’Usuària en el Lloc Web o perfils socials, entenent com a tals vídeos, fotografies i qualsevol comentari, opinió o descripció (en endavant, “els continguts”), l’Usuària atorga gratuïtament a l’ASSOCIACIÓ CA LA DONA una llicència d’ús sense cap limitació temporal ni territorial. Basant-se en aquesta llicència, l’ASSOCIACIÓ CA LA DONA podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts.

Log in with your credentials

Forgot your details?