Finestra Oberta: espai d’orientació, cura i empoderament

Ca la Dona disposem, dins del projecte Espai Dels Drets, d’un espai de construcció col·lectiva amb el nom Finestra Oberta per a continuar amb la genealogia, iniciada per altres grups feministes, que han possibilitat espais de cura i atenció front les violències masclistes.

Finestra Oberta és un espai de cura, atenció, orientació i assessorament feminista on les companyes d’AccionsFem atenen les dones i les persones no binàries o d’identitats dissidents, amb i sense documentació administrativa, que estiguin en situació de violències masclistes. Aquí s’informa de les possibilitats d’acció que existeixen a l’entorn més proper en un ambient segur i d’escolta. Un espai que treballa des de l’experiència, la sororitat, l’empatia i el feminisme per fer una acollida càlida, propera i sense judici.

Finestra Oberta és un espai feminista, antiracista, antimasclista, anticlassista, no homofòbic i no transfòbic. 

Atenció presencial o telefònica! 

S’ha de demanar cita prèvia al telèfon 646 355 864

Log in with your credentials

Forgot your details?