Logo FemArt

FemArt és un col·lectiu d’artistes i activistes feministes que enten l’art com un espai polític i de col·lectivitat, que es dedica a desenvolupar exposicions, projectes de curadoria, programació teòrico-artística i espais de formació alternatius. El projecte FemArt, impulsat des de l’any 1992, presenta i difon projectes artístics fets per dones, lesbianes, trans i persones no binàries a la vegada que fomenta espais de trobada entre moviments socials, artistes i teòriques.

FemArt és un dels projectes vertebrals de Ca la Dona. Va néixer fa més de vint-i-cinc anys per acollir i potenciar artistes dones, lesbianes i trans tan absents fins avui, en els circuits comercials i institucionals de l’art.

Al llarg d’aquests anys, FemArt ha crescut i s’ha consolidat a partir d’unes pautes concretes en permanent diàleg amb el desplegament dels feminismes contemporanis i els moviments socials anticapitalistes i antipatriarcals. De manera que el projecte ha anat acollint i difonent les inquietuds de moltes dones, lesbianes, trans…, de molts cossos dissidents, en forma d’expressions artístiques visuals i plàstiques que s’exhibeixen en una Mostra anual.

El projecte FemArt ha estat realitzat i gestionat sempre per un col·lectiu d’artistes i activistes feministes que han entès l’art com a espai de trobada d’artistes i com a estímul per aprendre a mirar d’una altra manera les coses per tal de generar possibilitats de pensament diferents, nous o dissidents.

Entenem l’art com un instrument d’utilitat crítica i didàctica i volem incidir en el canvi social reformulant la imaginària col·lectiva a partir de creacions visuals i plàstiques alternatives i feministes. A FemArt volem auspiciar processos de sensibilitats i pensaments diferents, crítics i transgressors i ho hem transmès i expandit mitjançant imatges insubmises i lectures visuals radicals i feministes.

El projecte, viu i expansiu, ha generat aquests últims anys, a més de cada Mostra FemArt , noves projeccions i perspectives com: la xarxa d’artistes, la residència i espai de formació Emergències, l’arxiva , l’espai Muralistes i el cicle RAPàtrides.

FemArt també disposa d’un espai expositiu que cedeix i utilitza per col·laborar i donar suport a altres projectes artístics col·lectius que estimulin un circuit alternatiu cultural radical, crític i feminista i a la ciutat de Barcelona.

Log in with your credentials

Forgot your details?