Espai Dels Drets (EDD)

Un espai d’informació i recursos
Una assessoria feminista d’orientació jurídica, social i personal
Un espai de reflexió i pràctica sobre el dret des dels feminismes

El 1998, Ca la Dona, l’entitat Tamaia i un grup de dones juristes vam veure la necessitat de crear un espai feminista d’orientació jurídica, social i personal per a les dones. Des del 2000, l’Espai es es porta a terme en col·laboració amb l’entitat Dones Juristes. Els punts de partida d’aquest projecte són els següents:

L’assessorament jurídic com a forma de reflexió i lluita feminista

En relació a les diferents situacions en què encara es troben les dones, quan s’enfronten amb el sistema judicial, especialment pel que fa a la violència contra les dones. També implica posar de manifest les mancances i els pocs recursos que encara es dediquen a l’atenció de les dones.

Els drets de les dones i els límits del dret

El moviment feminista és conscient que les mesures penals no són la solució a la violència contra les dones, sinó un element, fonamentalment simbòlic, que s’ha d’acompanyar de canvis socials, culturals i econòmics profunds. Considerem les lleis com a un instrument per construir els nostres drets i no com a un instrument burocràtic. Volem posar de manifest les limitacions de les accions legals quan aquestes no s’integren en un marc més ampli.

La relació entre dones, base del servei d’assessorament

El projecte es basa en la idea de construir , a partir de les reflexions comunes , un espai de relació, un espai de dones, on poder posar de manifest els dubtes i contradiccions derivades de la feina d’assessorament, però també on aquesta relació permeti trobar nous recursos i doni un nou significat al treball individual. El nostre objectiu no és només jurídic: convèncer la dona de la necessitat d’acudir al recurs legal, sinó un objectiu feminista: facilitar els instruments que poden ajudar-la a actuar d’acord amb els seus desitjos; és a dir, el recurs jurídic no dóna en alguns casos una solució efectiva al problema, sinó que és un element més per assolir la llibertat de les dones.

Finestra Oberta

 Ca la Dona hem creat un nou espai de construcció col·lectiva amb el nom Finestra Oberta per a continuar amb la genealogia, iniciada per altres grups feministes, que han possibilitat espais de cura i atenció front les violències masclistes..

Finestra Oberta serà un espai de cura, atenció, orientació i assessorament feminista on les companyes d’AccionsFem atendrán les dones i les persones no binàries o d’identitats dissidents, amb i sense documentació administrativa, que estiguin en situació de violències masclistes, i on S’informarà de les possibilitats d’acció que existeixen a l’entorn més proper en un ambient segur i d’escolta. Un espai que treballarà des l’’experiència, la sororitat, l’empatia i el feminisme per fer una acollida càlida, propera i sense judici.

Finestra Oberta és un espai feminista, antiracista, antimasclista, anticlassista, no homofòbic i no transfòbic. 

Atenció presencial o telefònica! 

Sempre s’ha de demanar cita prèvia al telèfon 646.35.58.64

Contacte

Si necessiteu posar-vos en contacte amb la Finestra Oberta o orientació jurídica, podeu trucar a Ca la Dona. Les cites són temporalment telefòniques a causa de l’estat d’alarma.

646.35.58.64

93.412.71.61 

De 11h a 14h i de 16h a 19.30h
A l’assessoria us orientaran i resoldran els dubtes, us posaran davant les possibilitats que teniu i us explicaran els tràmits que heu de fer. El que no fem des d’aquí és portar els casos.

Log in with your credentials

Forgot your details?