03/11::. Propera reunió de BOLLOS EN TEORIA a les 12h en Caladona

A la passada reunió vam estar debatent sobre la colonialitat dels cossos i els silencis mèdics i científics que envolten la salut de les lesbianes, les dones i les trans respecte als nostres cossos en relació al la sexualitat, el gènere i l’etnicitat, amb alguns capítols del llibre de la Diana Junyent Torres Coñopotens: NUESTRA PRÓSTATA: TERRITORIO POR DECOLONIZAR (p. 22 en versió digital); ALEGATO POR LA ABOLICIÓN DEL PUNTO G (p. 43 en versió digital) i VENGANZAS (p. 61 en versió digital)

Per a la propera reunió us proposem un debat sobre l’amor i les distintes formes de relacionar-nos sexoafectivament amb tres textos breus però que ens serveixen per situar els debats i les temporalitats d’aquets debats:

Log in with your credentials

Forgot your details?