18/10::. Jornada ‘Barcelona, gènere, memòria i espai públic’

La jornada “Barcelona, gènere memòria i espai públic”, proposa un diàleg des de la visió de la ciutat com un espai important on preservar la memòria col·lectiva, però sovint es on també es fan mes públics els oblits, molt especialment els de les dones. Hi ha una part important d’aquesta memòria vinculada a esdeveniments viscuts a la ciutat de conflictes que no han estat prou resolts. Es tracta doncs, per una banda poder fer justícia a través de la memòria viva que encara podem rescatar i per altra, fer visibles els referents patrimonials dotant-lo de continguts que puguin ser viscuts per la ciutadania. Proposem construir un mapa interactiu d’abast de l’àrea metropolitana que visualitzi els espais de referencia tant històrics com de memòria que ens permetin donar altres formes d’ús de l’espai present i futur. La creació de llocs simbòlics forma part de la recuperació de la memòria col·lectiva del passat i per tant molt necessari incorporar la mirada de les dones.
Volem obrir el debat de la ciutat viscuda com una oportunitat de recrear llocs per la memòria i la generació d’experiències col·lectives que serviran per la transmissió no només Intel·lectual, sinó emocional, del nostre passat col·lectiu des de la perspectiva feminista. Estem convençudes que la memòria pot esdevenir una eina de transformació social i cultural, ens proposem fer ciutat memorial fent incidència també al nomenclàtor perquè no deixa de ser un reflex de la historia local. En una societat patriarcal com la nostra, doncs, observem que els elements significants de la ciutat com són els monuments, el nomenclàtor, etc. són sexistes i androcèntrics, de la mateixa manera que ho és la història que ens han explicat i tal com la coneixem, que silencia i fins i tot tergiversa el paper que han tingut les dones al llarg dels anys en la construcció de la societat.
Inscripció gratuïta mitjançant formulari online. Places limitades.
I us podreu inscriure a la jornada a través del link següent:

Log in with your credentials

Forgot your details?