28|02 :: Veus feministes en la construcció de democràcies participatives. Revisant els aprenentatges

CartellJornades_web

16.00-16.10: Presentació Jornades i Participants
16.10-16.30 : Aprenentatges feministes de Tunísia, Neila Zoghlami, de l’Association Tunisienne des Femmes
Democrates
16.30-16.50: Aprenentatges feministes marroquines, Zahra Ouardi de l’Union de l’Action Feministe du Marroc
16.50-17.10: Aprenentatges feministes algerianes, Dalila Imatoukene de RACHDA (Rassemblement contre la
hogra et pour les droits des Algériennes)
17.10-17.30: Descans
17.30-17.50: Aprenentatges feministes catalanes des de la transició fins s.XXI, Montse Cervera de Dones per
Dones i Ca la Dona
17.50-18.10: Aprenentatges feministes catalanes a l’actualitat, Silvia Alberich Assemblea Feministes Indignades i
del Fons documental Feminista/LGBTI/Queer “La Fondona”
18.10-19.00: Debat Obert

PROGRAMA (vegeu-lo també aquí)

16.00-16.10: Presentació Jornades i Participants

16.10-16.30 : Aprenentatges feministes de Tunísia, Neila Zoghlami, de l’Association Tunisienne des Femmes Democrates

16.30-16.50: Aprenentatges feministes marroquines, Zahra Ouardi de l’Union de l’Action Feministe du Marroc

16.50-17.10: Aprenentatges feministes algerianes, Dalila Imatoukene de RACHDA (Rassemblement contre la hogra et pour les droits des Algériennes)

17.10-17.30: Descans

17.30-17.50: Aprenentatges feministes catalanes des de la transició fins s.XXI, Montse Cervera de Dones per Dones i Ca la Dona

17.50-18.10: Aprenentatges feministes catalanes a l’actualitat, Silvia Alberich Assemblea Feministes Indignades i del Fons documental Feminista/LGBTI/Queer “La Fondona”

18.10-19.00: Debat Obert

Lloc: Facultat de Belles Arts, al carrer Pau Gargallo, 4.

Organitza: Cooperacció, amb la col·laboració de Ca la Dona, Dones x Dones i la Marxa Mundial de les Dones.

Log in with your credentials

Forgot your details?