POSPOSAT 5/04, 17h :: Taller amb ComVolemViure

atenció: POSPOSAT! el taller no es farà el dia 5, anunciarem nova data!

Vols dedicar unes hores a compartir reflexions amb altres dones sobre com incorporar major sostenibilitat a la nostra manera d’habitar, de conviure?

A reflexionar i compartir preguntes, desitjos, idees per millorar o facilitar-nos la gestió de les relacions i les tasques més quotidianes de la vida; la cura nostra i del les altres persones; la sostenibilitat social, ecológica, económica …?

Vine al Taller Maneres més sostenibles d’habitar. Serà el divendres 5 d’abril, a les 5 i fins les 21h, amb un refrigeri a la mitja part.

Més informació sobre el projecte Com Volem Viure: http://comvolemviure.org/

Inscripcions: aquí

Desitjos

De quina manera volem habitar i conviure en cada etapa de la vida?

… Per iniciar la vida independent de la llar familiar,

… per viure soles o amb parella,

… per pujar i tenir cura de les criatures i compatibilitzar-lo amb la nostra activitat laboral,

… de jubilades,

… per combinar l’autonomia amb la nostra cura quan siguem grans.

Reptes

De quina manera ens afecten i ens afectaran els canvis en curs?

Vivim en una societat sotmesa a canvis de tipus demogràfic, econòmic, social i mediambiental, alguns exemples dels quals són l’envelliment de la població, l’augment de llars unipersonals i monoparentals; la disminució de salaris reals, la precarietat laboral, les dificultats per accedir a crèdits i a l’habitatge, l’encariment de l’energia i l’aigua, el canvi climàtic, els canvis econòmics internacionals…

Alternatives i possibilitats

Podem habitar de manera més sostenible?

Tot això fa convenient què, a més de conèixer aquests canvis i de com ens poden afectar, reflexionem sobre possibles maneres de reaccionar, de fer front o de crear nous models, per assegurar-nos i millorar les nostres condicions de vida.

Informació

Quines experiències innovadores podem trobar?

Per exemple, és interessant conèixer i reflexionar sobre algunes experiències que s’han estat desenvolupant a altres països del nostre entorn per millorar la sostenibilitat del seu habitat. Per veure com han fet front a les crisis d’habitatge, a la cura de les criatures, a la tercera edat, a la millora de la seva relació amb el medi ambient.

Log in with your credentials

Forgot your details?