Aprovada la llei d’avortament – 26 de febrer

NOTA DE PREMSA DE LA CAMPANYA PEL DRET A L’AVORTAMENT

SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I D’INTERRUPCIÓ DE L’EMBARÀS

26 DE FEBRER DE 2010

Finalment, després de més de dos anys de debats i mobilitzacions, la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció de l’Embaràs ha estat aprovada al Senat.

La fase d’aconseguir canvis a la Llei s’ha acabat i, com era d’esperar i ja hem anat dient, moltes de les propostes que hem aportat el moviment feminista en aquests 30 anys han quedat pendents.

Ara, en quatre llargs mesos més, començarà la seva aplicació.

Hem aconseguit, però, alguns avenços importants pels que cal continuar mobilitzades, vetllant perquè es posin realment i aviat a la pràctica, i la llei no quedi sense aplicació pràctica.

Una de les més significatives és el dret de les dones a decidir fins les 14 setmanes. Això hauria d’impossibilitar que els avortaments fets a la sanitat pública siguin de menys del 3%: l’excusa de què l’avortament podia ser il·legal ja no existeix.

Per tant, i tal com diu en el seu comunicat de premsa l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, exigim al Govern de la Generalitat ”que desplegui tots els seus efectius (econòmics, polítics, de formació….) per tal d’aconseguir la millor reglamentació i aplicació de la llei. Cal establir una actuació comuna que garanteixi la qualitat, la seguretat, la gratuïtat i la igualtat en l’accés, de totes les persones del territori, a les mesures que aquesta llei proposa, sobretot en referència a la interrupció de l’embaràs.

De la mateixa manera… cal començar a establir les pautes per a l’educació sexual dins el sistema educatiu, la gratuïtat dels mètodes anticonceptius, la formació a professionals en matèria d’IVE i la regulació de l’objecció de consciència.”

Des de la Campanya ens comprometem a fer un seguiment estricte de l’aplicació de la llei a Catalunya, així com de les situacions de conflicte que es poden derivar de les mancances de la llei, tant per les dones com per les i els professionals

També volem denunciar les campanyes dels sectors més reaccionaris de la nostra societat, que sota una pretesa defensa de la vida es mobilitzen dia a dia i amb molts recursos econòmics contra la vida i els drets sexuals i reproductius de les dones (i molt aviat, aquesta propera setmana, a tot l’estat).

Nosaltres, una altra vegada, en la celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, tornarem al carrer per a expressar, alt i fort, el nostre dret a l’avortament lliure i gratuït.

Log in with your credentials

Forgot your details?