Carta Oberta a les dones de l’ICD

LA POLÍTICA DE LES DONES ÉS LA POLÍTICA
Carta oberta a les dones de l’Institut Català de les Dones

Aquests tres darrers anys, l’equip directiu de l’ICD ha tingut una característica que l’ha fet únic i, potser, difícilment reemplaçable: ser dones independents que han partit de l’experiència i el saber adquirit durant anys de treball en el moviment feminista. Feministes que saben de la pluralitat dels feminismes.

Feministes no només de programa polític, sinó dones que han passat el feminisme pel propi cos, que han intentat posar en pràctica a les institucions de la Generalitat els debats generats des dels grups de dones durant anys.

Imaginem que aquests tres anys de treball no han estat exempts de dificultats, que la maquinària de les institucions ha frustrat alguns projectes, que ha estat difícil traslladar la política de les dones a unes institucions sovint marcades per un funcionament farragós, jeràrquic, masclista… i sabem que els grups de dones sempre exigim més i més i més…

Més enllà d’adscripcions polítiques, nosaltres, dones de diferents associacions, partits o ideologies, dones feministes, volem expressar el reconeixement a la important tasca realitzada per l’equip directiu de l’ICD i per totes les treballadores.

Desitgem que les seves successores puguin reprendre amb qualitat i amb calidesa la seva tasca, i els demanem que el treball iniciat per aquest equip tingui continuïtat.

—-

*Si voleu afegir la vostra signatura a aquesta carta, feu-la arribar a la secretaria de Ca la Dona (caladona@caladona.org, tel. 934127161, fax 934123996). Són moltes les dones i grups que sabem volen fer aquest gest.*

Comi Ca la Dona

També podeu afegir la vostra signatura a través de la web: SIGNAR LA CARTA OBERTA

Log in with your credentials

Forgot your details?