Coeducació: Normativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya – febrer 2010

Normativa de principi de Curs del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
A l’Espai Infantil hem parlat de coeducació i hem comentat les possibilitats i les mancances perquè es pugui complir aquesta normativa…

Aquest document pot ser d’interés per mares cuidadores etc…

Log in with your credentials

Forgot your details?