Comunicat Campanya | Arrel de les detencions… Solidaritat feminista!

Arrel de les detencions,  identificacions  i  amenaces  esdevingudes  després  de  manifestacions  i accions pel dret al propi cos a llocs com Palma, Sevilla, El Penedès o Sabadell, des de la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït manifestem,

Que l’Estat existeix per a garantir els drets de la ciutadania i oferir i distribuir recursos per al seu exercici, i no pas per a retallar­-los.

Que només una ciutadania activa i implicada pot regenerar aquest sistema democràtic i, per tant, el  deure  ètic  de  qualsevol  govern  hauria  de  ser  el  foment  d’una  cultura  participativa  crítica  i compromesa amb allò comú.

Que  el  deteriorament  de  les  pràctiques  democràtiques  a  les  institucions  està  sent  intens  i Que s’està apostant per no resoldre els conflictes (quelcom inherent a la vida en comú) sinó per silenciar­los i/o reprimir­los, estigmatitzant i criminalitzant tot allò viscut com a amenaçant per a l’ordre establert.

Que un Estat així produeix una erosió intensa de la seva pròpia legitimitat.

Que,  des  de  la  Campanya,  i  donades  les  polítiques  i  les  pràctiques  del  Govern  espanyol,  no reconeixem autoritat a aquesta forma de fer política.

Continuarem, per tant, manifestant­nos per aturar la proposta de “Ley de derechos del concebido y de la mujer embarazada”.

Continuarem treballant malgrat la reforma del Codi Penal i la futura Ley de Seguridad Ciudadana, amb la Contrareforma de l’avortament, suposin una restricció flagrant dels nostres drets com a ciutadanes que construïm país.

Desobeïrem la Ley de derechos del concebido y de la mujer embarazada, si s’aprova, perquè és una llei il∙legítima que trenca amb els consensos socials i institucionals (CE, NNUU) assolits en Salut Sexual i Reproductiva.

I,  per  això,  ens  mantenim  al  costat  de  les  dones  i  els  col∙lectius  perseguits  a  la  Bisbal  del Penedès, a Palma, a Sevilla, a Sabadell, i arreu.

Ens trobarem el 8 de març, omplint pobles i ciutats de la marea feminista!

Campanya pel Dret a l’Avortament
telèfon 934127161

Log in with your credentials

Forgot your details?