Consell de Gent gran Manifestos i actuacions municipals davant la Covid-19

El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona és l’espai de participació de l’Ajuntament de Barcelona per a totes les qüestions relacionades amb les persones grans de la ciutat. El Consell és presidit per l’alcaldessa de Barcelona (o bé pels tinents d’alcaldia o regidors en qui delegui), i s’hi pot participar a títol individual o com a representant d’una entitat o grup.

Gent Gran Covid19

Log in with your credentials

Forgot your details?