Història

novembre 2008: bases per a l’acord amb les institucions (bases). Comparativa dels dos documents presentats. Ull: no és un document de cessió, sinó un document de compromís entre l’Ajuntament de Barcelona, el Districte de Ciutat Vella, la Generalitat de Catalunya (Institut Català de les Dones) i la Diputació de Barcelona (Polítiques d’Igualtat) amb Ca la Dona.

2008: Segueix les excavacions arqueològiques de Ripoll 25 des de la web de la UB: Web excavació http://www.ub.edu/prehist/activi/excavacions/F_excavaNOU.html i a la pàgina principal del Departament la noticia la excavació http://www.ub.edu/prehist

2007: Dossier de treball de Ca la Dona: el projecte de Ripoll 25. (novembre 2007) Plànols, pressupost, memòria, convenis, cronograma, els grups de la casa, recull de premsa…. Disponible una mica més avall, apartat Documentació projecte.

2006: signem el preacord amb l’Ajuntament, abril 2006! (document de 6 planes, format pdf).

Per a seguir el procés i els debats: tots els pdfs de les butlletines de casp a ripoll. Última: desembre 2008

Log in with your credentials

Forgot your details?