La importància dels Feminismes en la Resolució de la Crisi

Carta oberta de Dones Visuals

Enlace al documento en castellano

Per a un audiovisual en equilibri, divers i enfortit

La incorporació de la perspectiva de gènere en les negociacions i decisions per a les mesures imminents i futures en el sector audiovisual és imprescindible per a la bona resolució de la crisi i la reconstrucció del teixit cultural i econòmic de Catalunya.

“Les dones han demostrat que són fonamentals per a la construcció de ponts, més que de murs. Han estat crucials per preservar l’ordre social quan les comunitats entren en col·lapse”

Kofi Annan
Secretari General de les Nacions Unides (1997-2006)

“La participació activa de la dona ha de ser una prioritat, no una idea d’últim moment”.

Louise Fréchette
Vice secretària de les Nacions Unides (1997-2005)

DONES VISUALS alerta que

  • en tota crisi, i com va quedar demostrat arrel de la crisi econòmica del 2008, les dones són les més perjudicades i els problemes que tenien abans s’agreugen;
  • les professionals de l’audiovisual ja estaven en una situació de desequilibri a diversos nivells abans que s’iniciés la crisi provocada per la COVID-19;
  • la sortida de la crisi no pot ser a costa de les possibilitats d’aquestes professionals a nivell laboral ni han de passar factura als assoliments adquirits, però encara no prou consolidats, pel que fa als seus drets.

Per tot això argumentem que

  • Som protagonistes de les solucions. Com indica la resolució 1325 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, cal reconèixer la importància de la participació de les dones així com de la inclusió de la perspectiva de gènere en les negociacions i els nivells d’adopció de decisions en la solució de conflictes i processos de pau. Aquesta resolució parla del valor i potencial que suposa la incorporació de dones en la presa de decisions. Així es va comprovar en la crisi econòmica del 2008 i es va reconèixer el seu paper com a motor de la recuperació.
  • Som les que podem debatre sobre el que necessitem. Com a part de la població que es veurà més afectada per la crisi, som les més indicades per debatre i proposar mesures de reconstrucció i construcció d’un teixit professional més just i ajustat a la realitat, que compti amb lideratge de dones, trans i lesbianes de diverses races, orígens, identitats, religions i capacitats funcionals o intel·lectuals.
  • La transformació no s’atura. Subratllem que el nostre sector havia començat un procés de transformació que estava encara als seus inicis. Aquest procés no era puntual, sinó que forma part d’una línia d’actuacions que necessita d’anys de polítiques continuades que no s’aturaran. El feminisme és el motor d’aquesta transformació i és una dinàmica imparable.
  • Estem organitzades. Posem de manifest que en aquesta situació seguim organitzades i mantenim el ritme i l’exigència del projecte feminista en relació a la creació i la pràctica cinematogràfica. 
  • Un nou escenari és possible i beneficia tothom. El reequilibri entre homes i dones, i amb especial atenció a la diversitat, és un nou escenari on se sumen els potencials. El repartiment de les oportunitats és un motor que promou la diversitat de produccions, formes de creació i continguts, l’augment de la qualitat i la transformació d’una cultura androcèntrica que ens limita a totes i a tots.
  • Treballar en xarxa és la clau. Defensem un treball en xarxa que sumi les individualitats. El màxim de punts de vista són necessaris per trobar solucions des de la perspectiva general i no solament des de la urgència immediata. El teixit és més resistent com més punts el conformen.

Amb aquests arguments, demanem

que els comitès, consells o qualsevol tipus d’interlocució oficial per debatre i prendre decisions sobre l’estat actual i futur del sector audiovisual incorpori representants de les associacions feministes en relació amb l’audiovisual i que les polítiques que es portin a terme sempre tinguin en compte la perspectiva de gènere. 

Només així construirem un futur de l’audiovisual en equilibri, divers i realment enfortit.

Signem aquesta declaració la Junta Directiva de Dones Visuals

Barcelona, 17 d’abril del 2020Log in with your credentials

Forgot your details?