solidaritat feminista contra empreses transnacionals+

24/04:: 24 hores de solidaritat feminista contra les empreses transnacionals