PLE - Ki aikido per a dones. Un art marcial pacífica, no competitiva+

PLE – Ki aikido per a dones. Un art marcial pacífica, no competitiva