+

Presentació del llibre “La magia de la razón”, de Dolores Juliano