Ca la dona, en estat de Desinfecció+

Ca la dona, en estat de Desinfecció