+

Presentació ‘Finestra oberta’, nou espai de cura, atenció, orientació i assessorament feminista front les violències masclistes