Excursió a la Catalunya Nord i l'Exili Republicà - 8 de maig (ull canvi de data per poder entrar a la Maternitat)+

Excursió a la Catalunya Nord i l’Exili Republicà – 8 de maig (ull canvi de data per poder entrar a la Maternitat)