FxI+

[MANIFEST] Fora la justícia patriarcal dels nostres cossos, de la nostra vida i del nostre territori!