+

20 i 21/ 03 Jornades de Pedagogies Feministes (20-21 març al Campus Mundet)