27/09::. Manifestació Emergència climàtica

Ca la Dona ens adherim a la vaga mundial pel clima i us convidem a totes a anar plegades a la manifestació que tindrà lloc a les 18h a Barcelona.

Per anar totes juntes, hem quedat a les 17.30h a la Pedrera i ens incorporarem al bloc 3.

Davant l’emergent mobilització global per la crisi ecològica és imprescindible incorporar una visió ecofeminista per conjugar les problemàtiques de la crisi ambiental amb la crisi de les cures. El model patriarcal, capitalista i colonial de la nostra societat genera creixement il·limitat, exhaurint els recursos existents, generant residus contaminants i expulsant població dels seus entorns. És un model insostenible amb la vida que ha contribuït a una crisi energètica i ambiental global, però també a una crisi global de les cures en un món on cada vegada vivim més anys. Per trencar amb aquest model depredador és necessari realitzar accions pel decreixement des d’una perspectiva feminista perquè el canvi de model no recaigui en el mateix sistema jeràrquic i desigual per a les dones, les pobres, les diverses, les migrades, etc.

Per això, cal visibilitzar i valorar el treball de cures, perquè volem que siguin reconegudes com un bé social de primer ordre i per a exigir la redistribució i la corresponsabilització social d’aquestes tasques. Hem de recuperar els valors de les cures per a universalitzar-los i aplicar-los a cura dels ecosistemes de forma integral, que inclouen a les persones, la societat i la naturalesa. Aquesta perspectiva també implica reconèixer la indivisibilitat de la naturalesa de la qual formem part les persones i com a part intrínseca de les comunitats a les quals pertanyem. Estem interconnectades i som interdependents.

Amb la privatització dels béns comuns i la desarticulació de les xarxes comunitàries i veïnals es fa més difícil l’existència i la subsistència de les persones i el planeta. Volem transformar aquest model d’economia i promoure una forma de consum sostenible, ètic i en coherència amb la visió d’una economia feminista.

Vaga Clima

http://www.emergenciaclimatica.net/

27S Feminista

Log in with your credentials

Forgot your details?