Campanya #TrenquemEstereotips en l’àmbit de les joguines, aquest Nadal

L’Institut Català de les Dones (ICD) ha posat en marxa la campanya de sensibilització #TrenquemEstereotips per impulsar la superació dels estereotips de gènere que es transmeten als infants a través del temps de joc i les joguines. L’objectiu és promoure l’educació en els valors i comportaments de la igualtat de gènere, per facilitar que els infants desenvolupin tot el seu potencial en qualsevol àmbit de la vida, respectin les diferències i no aprenguin a discriminar per raó de gènere.

Aquesta iniciativa dóna compliment a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que en el seu preàmbul estableix que: l’eliminació dels estereotips de gènere és indispensable per a l’aplicació efectiva de la igualtat de dones i homes.

Ja ho sabeu, aquest Nadal, continua la nostra lluita i accions per a la sensibilització, en aquest àmbit dels jocs i les joguines.

 

 

 

 

 

 

 

Més info:

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/campanyes/joguines-valors/

Log in with your credentials

Forgot your details?