Coronavirus: Mesures especials en matèria laboral

Coronavirus: Mesures especials en matèria laboral

Adaptació de jornada, teletreball, prevenció de riscos, autònoms, prestació desocupació, atur, suspensió de contracte, reducció de jornada, ERTE

El decret governamental, al nostre entendre excessivament imprecís en alguns punts i manifestament insuficient en d’altres, conté una sèrie de disposicions que afecten aspectes essencials de la prestació laboral així com de regulació dels procediments de suspensió o reducció de jornada i accés a la prestació per desocupació que convé conèixer en detall

https://www.cronda.coop/Actualitat/Articles/Coronavirus-Mesures-especials-en-materia-laboral

Log in with your credentials

Forgot your details?