Concilia: Nou nou servei de canguratge

El Projecte Concilia es basa en el disseny i la implementació d’una prova pilot, fins a febrer de 2021, d’un projecte de conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

Prioritàriament es dirigeix a infants de 4 a 12 anys de famílies de mares monomarentals amb una xarxa fràgil i manca de recursos, a dones víctimes de violència de gènere i a famílies sense teixit comunitari, residents als barris de Pla de barris.  No obstant, també està obert a altres perfils de famílies diverses que compleixin els requisits establerts i tinguin necessitats que no es puguin conciliar amb la criança.

 CRITERIS D’ACCÉS:

  • Preferència mares monomarentals i dones en situació de violència de gènere.
  • Pocs recursos econòmics de la unitat familiar.
  • Nombre d’infants a la llar.
  • Causes de la sol·licitud: es donarà preferència a les sol·licituds de la conciliació familiar, laboral i personal.
  • Circumstàncies personals de la família i/o la dona: malalties, emergències familiars.
  • Ser usuari/a d’un servei i/o projecte de l’Ajuntament de Barcelona o d’una entitat del tercer sector.
  • Ser resident a un dels barris de Pla de barris on es desenvolupa el servei ( Raval, La Marina, Trinitat Vella, Zona Nord, La Verneda i La Pau, el Besòs i el Maresme). Es valoraran també les peticions de la resta de barris de Pla de barris ( Bon Pastor i Baró de Viver, Roquetes, Trinitat Nova, Gòtic, Sant Genís dels Agudells i  La Teixonera).

PETICIÓ DEL SERVEI:

El servei es podrà demanar a través d’aquest formulari: http://concilia.incoop.cat

També es podrà sol·licitar cita prèvia telefònicament per poder fer la sol·licitud de manera presencial:

Al document adjunt trobareu tota la informació detallada i ampliada sobre el servei, el qual ja es pot sol·licitar i es començarà a prestar des del dilluns 5 d’octubre.

Per qualsevol dubte podeu contactar a través del correu projecte.concilia@incoop.cat.

Log in with your credentials

Forgot your details?