Dones i Treballs

Grup Dones i Treballs

DECÀLEG SOBRE LA CURA DE LES PERSONES. Idees per a una reflexió conjunta

en català i castellano: el decàleg CAT + ES, en pdf

  1. Des  de l’inici de la humanitat ha existit un treball, el treball de subsistència, orientat a satisfer les necessitats de les persones. S’ha  realitzat de diferents maneres depenent del moment i el context històric i social. En la nostra societat el coneixem com a treball domèstic i de cura.
  2. A partir de la industrialització, el treball remunerat va passar a ser l’única activitat reconeguda com a treball, i es va identificar amb el treball assalariat o ocupació, el qual es va considerar com un treball masculí. El treball domèstic i de cura va quedar invisibilitzat i devaluat, i es va considerar com a treball propi de les dones.
  3. La societat, per al seu funcionament i reproducció, requereix de diferents treballs. En la nostra societat són fonamentalment tres:  el treball mercantil, el treball domèstic i de cura, i el treball voluntari.
  4. El treball de la cura és multidimensional,  implica des de l’atenció de les necessitats materials de les persones fins els aspectes relacionats amb l’afecte, les emocions i les relacions personals. Tots ells fan de suport per a la cohesió social.
  5. El patriarcat ha atribuït a les dones l’obligació d’assumir el treball de cura i ha eximit d’aquesta responsabilitat els homes, que se’n consideren únicament beneficiaris. Sota el patriarcat, el treball de cura està devaluat i no atorga drets socials. La manca de reconeixement econòmic i social del treball de cura també s’expressa en el mercat de treball. Les ocupacions relacionades amb la cura de les persones, realitzades fonamentalment per dones, es caracteritzen per la seva precarietat en les condicions de treball i ocupació.
  6. El treball que es  fa “gratuïtament” a les llars beneficia el capital en la mesura que assegura les condicions necessàries per què les persones adultes participin en el mercat de treball. El mateix passa amb la criança de les criatures que formaran el nou contingent laboral. Així, el treball domèstic i de cura participa en la reproducció de la força de treball i la lliura al capital per sota del seu cost econòmic  i social.
  7. El procés de reincorporació de les dones al treball de mercat juntament a l’envelliment demogràfic de la població ha visibilitzat la necessitat social del treball de cura, a l’hora que ha evidenciat la incapacitat de la societat per donar resposta a aquestes necessitats. Les feministes anomenem “crisi de la cura” les tensions que es deriven d’aquesta incapacitat.
  8. En la nostra societat les classes mitjanes i altes han “resolt la crisi” contractant per a la cura dones més pobres de països més pobres, donant lloc al fenomen conegut com  a “cadenes globals de la cura”, que en cap cas pot ser considerat una solució.
  9. Les retallades en els serveis públics estan implicant un augment de la quantitat del treball de cura necessari per a la sostenibilitat de les persones.
  10. Proposem que l’objectiu i el sentit del treball i de l’activitat econòmica hauria de ser assegurar “el bon viure”, el benestar individual i social de tota la població, dones i homes, és a dir, garantir la sostenibilitat de la vida humana i social. Això requereix pensar en una nova organització social i laboral que situï en el centre les condicions de vida de les persones, i que les feministes anomenem drets de cuitadania. Es tractaria de redistribuir la renda i els diferents treballs, i reorganitzar els temps de treball, tot assumint la cura com a qüestió social en la qual hi han de participar el sector públic, el privat, i dones i homes de manera equitativa.

Dones i Treballs, Ca la Dona. Barcelona, ​​octubre del 2011

——-

Llibre Malabaristas de la vida, 2003. DONES i TREBALLS

Llicència de Creative Commons Malabaristas de la Vida (pdf) de Dones i Treballs. M.I.Amoroso Miranda, A.Bosch Pareras, C. Carrasco Bengoa, H. Fernández Medrano,N. Moreno Saenz, (aut.) està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons Creat a partir d’una obra disponible a www.icarialibreria.com 1ª ed., 1ª imp.(12/2003)

Dones i Treballs, 2003

en pdf

En los setenta se pensaba que las mujeres abandonarían las tareas domésticas conquistando la soñada igualdad. Después se comienzan a reconocer los valores propios del trabajo doméstico, ocultos anteriormente bajo el papel de imposición. Las mujeres al irse incorporando al trabajo remunerado no abandonan el doméstico, al que no se le otorgaba un valor reducible a precios de mercado, y comienzan a vivir la llamada doble presencia. Las reflexiones llevaron a un punto de inflexión: el eje central de la sociedad debería ser esta actividad compleja realizada en el hogar que permite a las personas crecer, desarrollarse y mantenerse como tales. El centro de los objetivos sociales, políticos y económicos debería ser la vida humana y las diversas actividades deberían girar en torno a este objetivo primero.

Este libro desarrolla algunas reflexiones acerca de las tareas y trabajos de las mujeres. Cristina Carrasco demuestra la existencia de una contradicción básica entre la lógica del cuidado y la lógica del beneficio. Neus Moreno detecta y evidencia los graves costes que supone para la salud de las mujeres la doble jornada. Anna Bosch, María Inés Amoroso y Hortensia Fernández reflexionan sobre las consecuencias que tiene el actual modelo de relación entre la sociedad humana y la naturaleza, y de cómo se ha construido esta relación de manera interrelacionada con la desvalorización de las mujeres y de sus tareas.

——-

Article Compartiendo una experiencia: Materiales para un taller de Cuidadanía y Sostenibilidad.2011. DONES i TREBALLS sorgit a partir de les reflexions fetes a les Jornades de la Ciutadania a la cuidadania, any 2007 (27 octubre 2007 http://www.caladona.org/grups/?page_id=281)

——-

Log in with your credentials

Forgot your details?