En bus a… Què fem les dones immigrades davant la crisi econòmica? Respostes i propostes des de les associacions i grups de dones. Cubelles, 21 de març de 2009

La Xarxa de Dones Immigrades a Catalunya ens conviden a aquestes jornades (veure programa) que organitza l’Institut Català de les Dones amb la col·laboració d’E’Waiso Ipola.

Com tots els anys, organitzen un autobús per anar plegades des de Barcelona.

Sortirà a les 9 h de Ca la Dona (cantonada Roger de Llúria).
Per a reservar lloc al bus, parleu amb Remei (626 413 034) o Mariel (686 5611 31), o per correu-e a arayamariel@yahoo.es i remeisipi@terra.es
A la jornada hi haurà un dinar intercultural, i tant el dinar com el bus són gratuïts.
Vine i participa!
“En els darrers 5 anys, s’han realitzat i consolidat entorn als actes del 8 de març, les trobades de les dones immigrades. Des de la diversitat de mirades a la història simbòlica i els continguts del 8 de març pel moviment internacional de les dones, fins a la reflexió sobre els treballs que realitzen les dones, tot passant per les aportacions sobre les polítiques d’acollida, sobre l’associacionsme i la participació de les dones immigrades.
Tot parant atenció a les trajectòries, sabers i experiències de les dones immigrades ens trobem amb dos elements importants: per una banda hi ha menys atur femení, però el treball de les dones és precari i majoritàriament ubicat als serveis i molt específicament als serveis de cura. És a dir, treballs no valorats ni econòmica ni socialment. Les dones  immigrades són diverses i la heterogeneïtat de situacions també es fa visible en les diferents respostes de les dones.
Ens trobem amb dones treballadores amb càrregues familiars que han de fer front a l’actual situació econòmica per tirar endavant les seves famílies (visquin a Catalunya o visquin al país d’origen); dones que tenen cura de les seves famílies i estan en situació de reagrupament familiar el qual els impedeix l’accés al mercat laboral regulat i han de fer front a l’actual situació d’atur masculí. Dones que no tenen els permisos laborals i treballen als sectors de l’economia informal…
Tot i la greu situació econòmica actual ja sigui per a les dones treballadores amb càrregues familiars (tant pel que fa a les famílies que viuen a Catalunya com les que resten als països d’origen) com per a les dones reagrupades que pateixen l’atur masculí o per a les dones que no tenen permisos administratius i que viuen situacions de greu risc d’exclusió, les dones han elaborat respostes i estratègies que estan portant a la pràctica.
La majoria d’estratègies es situen en els marcs de les oportunitats que troben als serveis de formació i de creació de llocs de treball (autocupació) a traves de diverses fórmules com ara les agrupacions de dones i la formació de cooperatives de treballadores.
Altres estratègies depenen del territori on s’implanten, així, per exemple, amb dones que majoritàriament es troben en situació de reagrupament familiar, es formen grups i xarxes de solidaritat entre elles, que mostren camins vàlids per afrontar la crisi econòmica.
Aquestes estratègies, en tot cas, mostren tota la seva potencialitat en els marcs associatius de les dones immigrades. A la Jornada es pretén donar-los a conèixer i generar intercanvis entre totes les dones del territori.”

Log in with your credentials

Forgot your details?