en Defensa de l’Educació Pública: Ni LOMCE , Nii LEC

escolaxapa2CONVOCATÒRIA DE VAGA ESTATAL PER L’ EDUCACIÓ PÚBLICA

Fartes i farts de tanta presa de pèl tant del govern central com del nostre país, un cop més el professorat i alumnat de secundària i universitats, sortirem al carrer per cridar ben alt: en Defensa de l’Educació Pública: Ni LOMCE , Nii LEC.

I si les nostres veus no sonen ben altes, continuarem cridant per tal que ressonin i arribi a tothom el que significa el Decret del ministre Wert, Un decret que considerem antipedagògic, retrògade i agressiu.

•    Antipedagògic: perquè vol convertir al professorat en eines transmissores d’una ideologia molt concreta: centralista i privatitzadora. Franquista.La LOMCE i el seu desplegament, deixarà de banda l’alumnat més desfavorit, ja sigui per raons econòmiques, per les diferents dificultats ( intel•lectuals, psíquiques, físiques…) o  per la seva procedència del país d’origen. Per tant obviarà tot el que hem estat treballant des de la pública, pel que fa la cohesió, integració, respecte les diferències ( del tipus que siguin) , atenció a la diversitat de l’alumnat segons els seus ritmes d’aprenentatges…

•    Centralista: perquè deslegitima les transferències pel que fa l’Educació de les comunitats autònomes. En el cas que ens pertoca, deslegitima les transferències que té el Govern de la Generalitat pel que fa l’Educació, i relega la llengua catalana  a formar part de les altres tres llengües – castellà , català i angles – amb una relació asimètrica. Menysprea la nostra llengua vehicular com un fet identitari i la jerarquitza.

•    Franquista: perquè , entre altres aspectes dels seus continguts, ens torna a incloure la religió catòlica com a matèria obligatòria.

•    Retrògrada: ( en retrocés i involucionista), pel que significa un retrocés altament significatiu  per moltes i molts de nosaltres. Pel que fa els drets laborals, però també, pel que fa la manca de recursos materials i humans ( retallades significatives en les plantilles dels centres). Un atac directe i agressiu contra el professorat que ha anat construint dia a dia el contingut d’aquesta educació pública i la continua omplint e significat i contingut, en el dia a dia.I és per tot això, que dijous 24, el professorat de la Pública juntament amb l’alumnat de secundària i universitats, tornarem a sortir al carrer. Sense oblidar que la LEC, i en la seva particular expressió de la consellera Irene Rigau, ha trobat l’excusa més adient per continuar aplicant les seves pròpies aplicacions   ( LEC) . Amb la LOMCE, la consellera Rigau, pretén dissimular tot el que està aplicant : retallades de sous, de plantilles, de control del professorat, de privatitzacions, ect.

•    Perquè l’Educació Pública és un dret per a tothom.

•    Una educació que la volem LAICA, COEDUCADORA, CATALANA , per a tothom.

•    Una educació pública en la que creiem i per la que continuarem treballant i defensant.

Vicky Moreno

Log in with your credentials

Forgot your details?