En Frederic [Vídeo conte]

En frederic és un ratolí que sembla que passi de tot, i per això les ratolines i ratolins del seu veinat li retreuen que no faci res, mentre que elles es passen el dia reecollint menjar per quan arribi l’hivern. Però, no és del tot així, en Frederic sí que treballa: recull colors i paraules…. i les guarda per quan els dies siguin grisos. La imaginació i la poesia son tan necessàries com el menjar, perquè cal compartir també les emocions i sentiments.

Log in with your credentials

Forgot your details?