Extimitats, l’exposició col·lectiva d’ Emergències #2

Extimidades” és l’exposició col·lectiva que mostra el resultat de la convocatòria Emergències #2, el programa artístic de formació feminista promogut per FemArt. Aquesta exposició posa el focus en la crisi de l’habitatge a la ciutat de Barcelona agreujada per l’emergència sanitària ocasionada per la COVID 19. Igualment, la mostra vol reflexionar sobre la multiplicitat de maneres d’entendre i aproximar-nos al fet d’habitar des de la diversitat de contextos i disciplines artístiques de les residents.

Les relacions artístiques, afectives i creatives que s’han donat entre els projectes i les participants al llarg del programa formatiu ha permès teixir un discurs comú que es pregunta pels límits i transgressions entre allò íntim i allò exterior, entre allò propi i allò aliè t a través de les transgressions provocades per experiències íntimes de col·lectivitat i lluita travessades per les polítiques de l’habitatge. Aquestes relacions i pràctiques han promogut dinàmiques de treball i creació compartida on els processos i el suport mutu reclamen el seu paper protagonista a l’hora de pensar les maneres d’habitar el món. Aquestes experiències i dinàmiques de treball han estat propiciades per un entorn de treball feminista, sustentat per processos de reconeixement, compromís i admiració mútua.

La podeu visitar del 22 de juliol al 7 d’agost a Centro de Arte Mutuo

Log in with your credentials

Forgot your details?