13/10, 19h Inauguració FEM ART’11, REVOLTES

Inauguració FEM ART’11, REVOLTES. 13 d’octubre a les 19:00, comencem…

Inauguració. 19.00h. CCDFB. Pati. Presentació. de l’Obra Col.lectiva Revoltes (realitzada per les artistes seleccionades i coordinada per Karol Bergeret).19.30h, Sala Rosa Vallespí. Presentació Obres Fem Art’11: retrospectiva dels 10 anys. Sala de Trobada.Presentació Obres subhasta “em-PUJA el Fem Art” per recaptar fons per a la propera edició. Loop de videoarts de totes les edicions.20.00h, Pica i pica.

17ena Mostra d’Art de Dones, de CA LA DONA, retrospectiva dels últims 10 anys

Del 13 al 27 d’octubre del 2011 programa pdf

Al CENTRE DE CULTURA DE DONES FRANCESCA BONNEMAISON

femart revoltes 2011 i seguim amb …

  • 15 d’octubre Gran Festa Fem Art’11. 22.00h a 6.00. KGB.
  • 19 d’octubre Taller d’Arteràpia per a Dones. 19.00h. CCDFB. A càrrec de Carol Villalón, escultora i arterapeuta. més info taller
  • 27 d’octubre Cloenda del Fem Art’11. 19.00h. CCDFB. Pelo party!!!
  • Artistes i obres retrospectiva dels 10 anys

ORGANITZA: CA LA DONAhttps://www.caladona.org/femart/

COL·LABORA:

ajuntament bcnccdfbgeneralitat catalunyadiputació de barcelonalesfatales

AMB EL SUPORT DE:

CENTRE DE CULTURA DE DONES FRANCESCA BONNEMAISON -CCDFB S a l a R o s a Va l l e s p í . S a l a d e Tr o b a d a . 2 a p l a n t a . c / S a n t P e r e m é s B a i x 7 . 0 8 0 0 3 B a r c e l o n a . www. b o n n e m a i s o n – c c d . o r g / SALA KGB . c/ L’alegre de Dalt, 55 BIS . 08024 Barcelona . www.salakgb.net

Log in with your credentials

Forgot your details?