Acte en record de Giulia Adinolfi (1930-1980) – Dimecres 1 de març

Projecció de la pel·lícula “Giulia Adinolfi” de Xavier Juncosa.
Amb la presentació i col·loqui del Grup de Dones Giulia Adinolfi . Serà dimecres 1 de març a les 19:00 a Ca la Dona
Coneixent una mica a…
Giulia Adinolfi –nascuda a Salerno el 1930- va fer la seva primera estada al nostre país quan li fou concedida una beca d’estudis hispanístics a Barcelona, on va conèixer Manuel Sacristán. El 1957 es va traslladar a aquesta ciutat on va viure fins la seva mort el 1980. La intervenció cultural i la pràctica política vinculada al Partit Socialista Unificat de Catalunya la portaren a col·laborar, entre els anys 1967 i 1971, en el consell de redacció de la revista clandestina Nous horitzons, en la qual va publicar, entre d’altres, l’article “Per un plantejament democràtic de la lluita de les dones” que esdevingué un referent per al moviment de dones a Catalunya. En els darrers anys de la seva vida va participar en la fundació de la revista Mientras tanto, en els primers números de la qual va publicar diversos textos de reflexió feminista que van ser aportacions importants al debat d’aquells anys. El fil de reflexió iniciat en aquests escrits restà però inacabat degut a la seva mort el febrer del 1980.

Log in with your credentials

Forgot your details?