La vida i les maternitats en el centre.

Propostes polítiques de PETRA Maternitats Feministes

Per tal de minimitzar els efectes que ha patit la maternitat arrel del covid, des de l’associació PETRA Maternitats Feministes volen transmetre una sèrie de peticions que posen la vida i les maternitats en el centre, i que agraeixen que es tinguin en compte alhora de legislar vers a la protecció de les dones i la infància.

La crisi social i sanitària ha posat en evidència la manca de mesures i de partides pressupostàries dedicades a protegir la infància i la criança en el nostre país. 

Des de PETRA, com a associació per unes maternitats feministes, ens preocupa la crisi de cures que, tot i que ja portava temps preocupant als diversos sectors del feminisme, s’ha fet ara més patent que mai. També ens preocupa que les respostes a aquesta crisi es tornin a basar en la externalització de les cures com a única solució i no es promogui el necessari canvi social i laboral que atengui a les necessitats reals de la infància. 

És urgent respondre a la diversitat familiar: monomarentals, nombroses, amb progenitors/es del mateix sexe, autònomes, migrades, racialitzades, amb diversitat funcional, víctimes de violència masclista, en l’economia informal, sense cotització suficient, etc. És necessari aturar i revertir la taxa de pobresa infantilassociada a la pobresa de les seves mares. Això no serà possible si, per l’absència de drets i recursos, es llença a les dones a empobrir-se encara més renunciant a la seva ocupació laboral, si no l’han perduda ja, agafant excedències o reduccions de jornada que redueixin encara més els seus ingressos,etc.


Per això, des de PETRA Maternitats Feministes, proposem una sèrie de mesures imprescindibles per a la construcció d’una societat que realment posi la vida al centre.

Log in with your credentials

Forgot your details?