Manifest Caravana Feminista Frontera Sud

Dones lliures en territoris lliures

CARAVANA FEMINISTA FRONTERA SUD

El divendres 14 de juliol de 2017, la Caravana “Obrint Fronteres” partirà des de diferents punts de l’estat espanyol i viatjarà durant una setmana cap a la Frontera Sud. Amb aquesta marxa pretenem denunciar les polítiques migratòries i d’asil tant de la UE com de l’Estat espanyol i la vulneració sistemàtica dels Drets Humans que es dóna a l’última frontera d’Europa.

Els diferents col∙lectius feministes que formen part d’aquesta iniciativa sumarem esforços per fer visible la presència de les dones en els processos migratoris i mostrar que les dones som també protagonistes i subjectes polítics. Posem de manifest que constantment són vulnerats els nostres drets de les dones incloent­hi la violència masclista en tota la seva amplitud i crueltat.

L’any passat vam creuar Europa per arribar a Grècia i denunciar la situació de les persones migrants, aquest any anem a Melilla, sense sortir de l’Estat Espanyol ens arribarem a una de les fronteres més violentes del món, on els drets de les persones migrants han desaparegut, l’última frontera d’Europa, viatjarem per senyalar la frontera de la vergonya.

EXIGIM A CRITS…

✗ que es deixin de vulnerar de manera flagrant els acords en matèria migratòria i d’asil de la Convenció dels Drets Humans.

✗ la fi del comerç d’armes i diem NO a la guerra i a les intervencions militars.

✗ vies legals i segures per a les dones en trànsit i en conseqüència per a totes les persones.

✗ que es garanteixin els drets de les dones en els països d’acollida, evitant l’explotació, els abusos, la violència i la tracta de persones.

✗ que es garanteixi el dret de les dones a formular una sol∙licitud d’asil independent de les seves parelles i a tenir un estatut jurídic independent del dels seus conjugues.

✗ que es garanteixi l’accés als procediments d’asil sense discriminació a les persones LGTBIQ+ (lesbianes, gais, bisexuals, transexuals, intersexuals, queers+).

✗ que s’atenguin les necessitats específiques de salut i els drets sexuals i reproductius de les dones inclòs l’avortament.

✗ que es garanteixi l’atenció a les dones i nenes que han patit o corren el risc de patir abusos, violència, mutilació genital femenina o matrimonis forçats.

✗ que es clausurin els CETI (centres d’estada temporal d’immigrants) i els CIE (cendres d’internament d’estrangers).

✗ que es garanteixi el treball digne de les treballadores de la llar del Marroc que treballen a Ceuta i Melilla.

✗ que es garanteixin els drets reproductius de les dones que pareixen a l’Hospital de Melilla i que són extorsionades per les màfies.

✗ que s’acabi amb les agressions, l’arbitrarietat policial, assetjament, els abusos i les allaus que han costat la vida ja a 4 porteadores.

✗ que les persones migrants que arribin a casa nostra tinguin garantit el dret a l’habitatge, la feina, a la sanitat, l’educació… com a ciutadanes de ple dret.

Per dignitat i per solidaritat lluitarem sense descans per la universalització dels drets de la humanitat. Denunciem la violència sexual que pateixen les dones i les nenes en els conflictes i afirmem que no són danys col∙laterals de les guerres, sinó crims de guerra que posen en evidència el crucial paper del patriarcat en la militarització de la societat i en els conflictes armats.

El grup feminista de suport a la Caravana Sud: “Dones lliures en territoris lliures” denunciem les eines del patriarcat: guerres, armes, fronteres, violències…i ens neguem a què els nostres cossos siguin un camp de batalla. Exigim vies segures per a dones i nenes.

Diem prou a la impunitat existent!

Log in with your credentials

Forgot your details?