Mesura de Govern Millora del sistema per l’abordatge integral de les violències masclistes a Barcelona

El feminicidi que va tenir lloc el dilluns dia 19 de desembre a Barcelona,va fer que es poses per primer cop en marxa,  el  Protocol de Dol que figura a la Mesura de Govern Millora del sistema per l’abordatge integral de les violències masclistes a Barcelona

Aquest Protocol va ser elaborat conjuntament amb entitats del Consell de les Dones. El podeu consultar dins del document següent: mesura-de-govern-violencia-masclista-final

Log in with your credentials

Forgot your details?