Presentem la plana web “GRETEL” – novembre 2007

El fons documental GAM -Gretel Ammann Martínez- té un valor rellevant, és la prova documental i testimonial de la pròpia història i de la de moltes dones que durant anys han treballat per la defensa i pels drets de les dones. Per donar-lo a conèixer s’ha creat el web “Gretel” de divulgació.

visíta la web: https://www.caladona.org/centredocumentacio/gretel/

Constatem la importància del fons, pel seu valor històric, cultural, patrimonial i perquè ha donat la possibilitat de recuperar la memòria històrica de les dones a Catalunya des d’una perspectiva ideològica feminista.
La reflexió, la contextualització, la conservació i classificació del fons obre el camí per aconseguir un autèntic centre de documentació feminista.

Centre de documentació de Ca la Dona. Projecte Fons Documental Gretel Ammann.

Log in with your credentials

Forgot your details?