Projecció pel·lícula Venus Boyz i debat, amb QueroSeno – Diumenge 16 de desembre

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?
Ca la Dona, diumenge 16 de desembre a les 17,30h

Per problemes tècnics no vam poder passar la pel·lícula:
Venus Boyz. Dir. Gabriel Baur, referent a l’univers Drag King a Nova York.
I el primer que farem el 16 serà veure el film i debatre’l.

Si ens queda temps, continuarem el debat amb dos textos més:
1)Una aproximación política al lesbianismo (De)construcción social de la Sexualidad. Beatriz Gimeno
2)La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana. Adrienne Rich

Podeu trobar els textos a: https://www.caladona.org/grups/?page_id=2

 

Log in with your credentials

Forgot your details?