Publicació al BOPB de les bases del XII Premi 25 de Novembre 2017

25

Premis. Publicades les Bases Generals i específiques del premi, enguany sota el títol ‘Tothom hi té un paper. #BCNantimasclista’. El termini de presentació de les propostes s’iniciarà demà dia 27 i acabarà el 20 d’octubre de 2017.

Us informem que ja han estat publicades al BOPB les Bases Generals del XII Premi 25 de Novembre – Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones, enguany sota el títol Tothom hi té un paper. #BCNantimasclista’.

També podeu consultar les bases específiques del Premi, enguany destinat a donar suport a les iniciatives de conscienciació i rebuig ciutadà i col·lectiu contra les violències masclistes mitjançant creacions de projectes de caràcter artístic i plàstic.

Poden  presentar  projecte les persones, grups, associacions o entitats sense ànim de lucre domiciliades a la ciutat de Barcelona.

Els projectes hauran de ser inèdits o estar a l’inici de la seva implementació i s’hauran de dur a terme a la nostra ciutat .

El Premi té una dotació de 15.000 €, segons decisió del Jurat.

El termini de presentació de les propostes s’iniciarà el 27 de setembre de 2017, l’endemà de la  publicació de la convocatòria al BOPB i acabarà el 20 d’octubre de 2017.

Els projectes s’hauran de presentar a qualsevol dels  registres municipals ubicats a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania.

Us adjuntem els models normalitzats per aportar la documentació esmentada a les bases seguint els enllaços: Instància, Descripció i Pressupost i Fitxa resum del projecte presentat.

Més informació a:

http://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/publicacize-al-bopb-de-les-bases-del-xii-premi-25-de-novembre-2017

Log in with your credentials

Forgot your details?