Seleccionades FEMART 2014: Cos Desobedient

basesFemart2014-1aEns complau comunicar-vos que un cop finalitzada la valoració de les propostes presentades a la convocatòria FEMART 2014: Cos Desobedient, el jurat ha decidit seleccionar un total de 18 propostes + 3 pendents de resolució.

Els criteris de selecció que han servit per a definir aquesta mostra han sigut: qualitat artística, adequació amb el tema i filosofía de la mostra, innovació i agitació social.

Monica Porta Domínguez

Anna Fando

Núria Villanueva Pérez

Natacha Mazzitelli

Francesca Poza Cruz

SLEGNA – ÁNGEL FOLGUERA UTGES

Elisa García

CollCynthia Fusillo

Gloria Lapeña Gallego

Bárbara Alegre

Marina Baena

Lidia Tamboleo

Pat Riska – Patricia Bobillo Rodríguez

Tana E. Ruiz – Mª Francisca

Espinosa Ruiz

Laia Mercader Carbonell

Equip Peliagudes

Maria Romero García

Maite Serna Mata-Wurskia Valverde de Don Lebun

* Pendents de resolució:

Encarna Martinez

Belén Agurto

Maite Travé

Jurat:

Dolores Pulido -activista cultural feminista-, Teresa Sanz -activista cultural feminista-, Nuria Rius Vernet -professora de l’art, comissària i investigadora-, Laia Llach -il·lustradora, coordinadora cultural-, Karol Bergeret -artista, coordinadora cultural-

http://femartmostra.blogspot.com.es/

Log in with your credentials

Forgot your details?