VI Congrés d’Economia Feminista

CongresEconomiaFeminista-Congres-VAL

El VI Congrés Estatal d’Economia Feminista tindrà lloc a València els dies 5, 6 i 7 de setembre de 2019, estructurat en tres eixos: 1) investigació-comunicacions ; 2) formació i 3) acció i debat polític.

Aquesta nova edició del congrés d’economia feminista ve precedida de l’experiència i coneixement generat en les anteriors edicions i en les xarxes d’intercanvi i acció política que hem anat alimentant des de llavors.

En aquesta ocasió es volen obrir dinàmiques de treball teoricopràctic que facilitin el desenvolupament dels eixos temàtics de major rellevància per a l’economia feminista (cures, ecofeminisme), la conformació d’instruments aplicables a través de les polítiques públiques (fiscalitat, pressupostos amb enfocament de gènere), la definició de models de governança feminista i gestió del comú i l’articulació de resistències feministes abans la bel·ligerància neoliberal. En aquests últims anys el moviment feminista ha aconseguit fer arribar a una majoria social la diversitat de vindicacions i demandes per a un canvi de model de societat. Cada vegada sorgeixen més iniciatives, fonamentalment des dels moviments socials, en les que les cures i la vida se situen com a prioritats bàsiques, i proposen alternatives de gestió a l’economia ortodoxa i al fonamentalisme de mercat que ha dominat el món acadèmic i els centres de poder econòmic i polític.

L’economia feminista ha de contribuir de manera decisiva a generar alternatives al model econòmic i polític que està en crisi. Pensem que el canvi de paradigma ja no és ajornable per més temps i que el feminisme com a projecte ètic de transformació social té capacitat de generar sinèrgies per a les transicions necessàries i justes amb la vida.

La convocatòria d’aquest VI Congrés d’Economia Feminista s’obre amb una crida a presentar propostes en qualsevol dels tres eixos, per anar construint alternatives i processos de transformació social.

Log in with your credentials

Forgot your details?